fbpx

המערכת של אנטון – אתגר הסיור הוירטואלי

גם אני מצטרף לאתגר הסיור הוירטואלי של אתר Dtown, בו חברי האתר משתפים את המערכות שלהם.

הסבר על כל רכבי המערכת.
הדגמה של הצד האנלוגי של המערכת.
הדגמה קצרה של הצד הדיגיטלי של המערכת.

כתיבת תגובה