fbpx

3 טיפים למיקום אופטימלי של הרמקולים

איך למקם על מנת למקסם את הצליל

אחד הדברים החשובים במערכת השמע זהו מיקומם הנכון של הרמקולים. להצבתם בחלל הבית יכולה להיות משמעות גדולה על האיזון בין הצלילים, איכות הצלילים הנמוכים, גודל הבמה ודיוק העברת הצליל. על ידי שינוי מיקום הרמקולים, ניתן להגיע לאיכות צליל ולהרמוניות מוזיקליות, שלא נשמעו לפני כן ממערכת השמע שברשותכם.   

להצבת הרמקולים בחלל ישנם לא מעט אתגרים. בכתבה זו אעלה שלושה טיפים, שיכולים לסייע בהפקת הצליל המיטבי מהרמקולים שברשותכם.

focal
  1. מיקום נקודת ההאזנה ביחס לרמקולים

אחד הדברים הקובעים את איכות הצליל זהו מיקום נקודת ההאזנה ביחס לרמקולים. ניתן לדמיין משולש בין המאזין לשניי הרמקולים, כאשר המאזין הוא בעצם בקודקוד של המשולש .

המרחק בין הרמקולים משפיע על הרוחב של הבמה המוזיקלית. מרחק גדול בין הרמקולים יוצר במת צליל גדולה, אבל מרחק גדול מידי יוצר פיזור גדול מדי בין הצלילים. מרחק קטן מידי יוצר במה צרה. במרחק הנכון בין הרמקולים, ניתן לשמוע במה רחבה ותמונת צליל מדויקת.

אז מה עושים?

אחד הפתרונות הפשוטים הוא להשמיע מוזיקה עם שירה ברורה, להצמיד את הרמקולים כמה שיותר, ולשמוע את השירה ממורכזת. לאט לאט נזיז את הרמקולים תוך כידי האזנה לשירה, עד שנשמע שתמונת הצליל המרכזית התרחבה, במידה ומאבדים את הדיוק בצליל – הרמקולים הוזזו יותר מידי לצדדים.

מרחק הרמקולים

2. המרחק של הרמקולים מהקיר

רמקולים הצמודים מידי לקיר או לפינה הורסים את בימת הצליל, גם עומק הצליל נפגע. כשהרמקול צמוד מידי לקיר, הצלילים הנמוכים (הבס) ישמעו בעוצמה גבוהה ולא מפורטת. 

 אז מה עושים?

מזיזים את הרמקול מהקיר ומהפינה מרחק של כחצי מטר. יש לא מעט יצרני רמקול שמציינים את המרחק המומלץ של ההרחקה מהקיר ו/או מהפינה עבור הרמקול הספציפי.

מרחק מהקיר

3. הטיה של הרמקול אל נקודת ההאזנה

השיטה של הטיה/סיבוב הרמקול אל נקודת ההאזנה, תעזור בשיפור הבמה המוזיקלית והדיוק בצלילים הגבוהים.

אז מה עושים?

מסובבים את הרמקולים אל נקודת ההאזנה. כאשר זווית הרמקולים פנימה, לכיוון המרכז, כך הצלילים הגבוהים יהיו יותר ברורים והצליל מדויק יותר. נסובב את הרמקול כלפי חוץ על מנת להרחיב את הבמה. סיבוב הרמקול צריך להיות שווה בין היחידות.

3 טיפים למיקום אופטימלי של הרמקולים

כתיבת תגובה